ქერი

Blog tagged as ქერი

მზადება დიდი შემოდგომისთვის - კამპანიის შეჯამება
ჩვენ საკუთარ მთავარ ამოცანად თანამედროვე ფერმერთა მხარდაჭერას, მათი ხარისხიანი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციითა და აგროტექნიკით უზრუნველყოფას მივიჩნევთ და გვსურს, რომ თანამედროვე წარმატებული ფერმერების რეალური ისტორიები ფართო საზოგადოებამდე მივიტანოთ.
არათანაბარი განაწილება - პივოტური სარწყავი სისტემები
ირიგაციის სისტემის მოსაწყობად, თქვენ საკმაოდ დიდ ინვესტიციას იღებთ და მისი დანიშნულებაა, თქვენი ნაკვეთიდან მაქსიმალური ეკონომიკური შემოსავლები მიიღოთ. თუმცა...
თანამედროვე ფერმერი - ბექა გონაშვილი
ფერმერ ბექა გონაშვილს ხორბალი და ქერი შირაქში, ურწყავ მიწებზე მოჰყავს. მრავალწლიან გამოცდილებასა და ცოდნასთან ერთად ბექას სირთულეებთან გამკლავებაში, მრავალჯერ ნაცადი და საიმედო, აგროსფეროს თანამედროვე პროდუქციაც ეხმარება
ხორბლის თესლის წარმოება საქართველოში
გასული წლების განმავლობაში სხვადასხვა ჯიშების გამოცდის შედეგად საუკეთესო შედეგები აჩვენა ამიკუსმა და გალუსმა, რომელთა წარმოება უკვე მიმდინარეობს ჩვენს ნაკვეთებში.