პომიდორი

Blog tagged as პომიდორი

პომიდვრის მენაღმე ჩრჩილის მონიტორინგი და კონტროლი სათბურში
Tuta absoluta, პომიდვრის მენაღმე ჩრჩილი, ფართოდ გავრცელებული მავნებელია. ჩრჩილის ეს სახეობა სწრაფად აზიანებს პომიდვრის ნათესებს, ზოგ შემთხვევაში, 80%-ზე მეტ ფართობზე.