ლაბორატორიული სერვისები

Blog tagged as ლაბორატორიული სერვისები

ნიადაგის ნიმუშის აღების ინსტრუქცია საანალიზოდ

ანალიზის შედეგებისა და რეკომენდაციების სანდოობა, პირველ რიგში, დამოკიდებულია პირველ ეტაპზე, კერძოდ ნიმუშის აღებაზე. ნიმუშის აღება შეიძლება განვიხილოთ სამ მარტივ ეტაპად:

  • ნიადაგის ან ფოთლების საჩვენებელი ნიმუშის აღება.
  • მინდვრისა და ზოგადი მდგომარეობის შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციის უზრუნველყოფა (განს...